ספרות נוער

"אומרים יש בעולם נעורים- היכן נעוריי?"/ חיים נחמןן ביאליק