ספרים במבצע

"רק חד גדיא נשאר תמיד באותו מחיר"/ פתגם יידי