"כמה פעמים שמענו את צמד המלים הזה! רק רגע בהשכמה, רק רגע לפני האכל, בהכנת שעורי בית ולפני השנה. רק עוד רגע לפני שיגמר. גם נדב אמר רק רגע על כל דבר. אמא אומרת: "טוב, חמודי, אבל תבוא אחרי הרגע". ואבא אומר שזה מוציא אותו מדעתו. אבל יום אחד הכל השתנה ..." -- מן הכריכה האחורית.

נדב רק רגע

11.00AU$מחיר
  • מצויין

0